Prodej majetku

Prodej rodinného domu 200 m²

Jižní Morava, Dolní Bojanovice

Rodinný dům - Dyjákovičky

Rodinný dům po částečné rekonstrukci

Další nabídky

Rychlý kontakt

Zpráva:
Email:
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Kancelář IS

Podnikatelským i nepodnikatelským subjektům, ať již v pozici dlužníka nebo věřitele, případně jiným osobám, nabízíme poradenství a specializované služby v oblasti insolvenčního řízení, zejména:

 • poradenství pro věřitele i dlužníky ve všech fázích insolvenčního řízení
 • konzultace pro osoby se zájmem o jejich oddlužení
 • příprava řádného insolvenčního návrhu a potřebných příloh
 • dohled při zpeněžování majetku v rámci insolvenčního řízení
 • přihlašování pohledávek do insolvenční řízení
 • likvidace společností (včetně soudem nařízených likvidací)

Insolvenční řízení upravuje zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). V rámci soudního řízení upravuje insolvenční zákon řešení úpadku a hrozícího úpadku některým ze stanovených způsobů. Způsobem řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka v insolvenčním řízení se rozumí:

a) konkurs

b) reorganizace

c) oddlužení

Pro účely insolvenčního řízení se rozumí:

 • insolvenčním řízením soudní řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a způsob jeho řešení
 • insolvenčním soudem soud, před nímž probíhá insolvenční řízení
 • insolvenčním návrhem u insolvenčního soudu podaný návrh na zahájení insolvenčního řízení
 • majetkovou podstatou majetek určený k uspokojení dlužníkových věřitelů
 • zajištěným věřitelem věřitel, jehož pohledávka je zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty, a to zástavním právem, zadržovacím právem, omezením převodu nemovitosti, zajišťovacím převodem práva nebo postoupením pohledávky k zajištění anebo obdobným právem podle zahraniční právní úpravy
 • přihláškou pohledávky procesní úkon, kterým věřitel uplatňuje uspokojení svých práv v insolvenčním řízení
 • insolvenčním rejstříkem informační systém, který obsahuje údaje podle tohoto zákona

Zásady insolvenčního řízení

Insolvenční řízení spočívá například na těchto zásadách:

 • insolvenční řízení musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn
 • insolvenční řízení musí být vedeno tak, aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů
 • věřitelé jsou povinni zdržet se jednání směřujícího k uspokojení jejich pohledávek mimo insolvenční řízení, ledaže to dovoluje zákon

Insolvenční správce

Dle zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích insolvenčním správcem je fyzická osoba, která je oprávněna vykonávat činnost insolvenčního správce.

Insolvenčním správcem je rovněž i veřejná obchodní společnost nebo zahraniční obchodní společnost.
Insolvenční správce
Mgr. Martin Horák
+420 775 563 00
horak@ishorak.cz
Zahradnická 223/6
Brno 603 00

Design, kód a programování SEO kvalitně. Copyright © 2022 - 2024 Mgr. Martin Horák. Podmínky ochrany osobních údajů. Nastavení Cookies.

Přebírání textů a jejich částí je bez předchozího písemného svolení striktně zakázáno!