Prodej majetku

Prodej rodinného domu 200 m²

Jižní Morava, Dolní Bojanovice

Rodinný dům - Dyjákovičky

Rodinný dům po částečné rekonstrukci

Další nabídky

Rychlý kontakt

Zpráva:
Email:
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Výrobní areál pro zpracování dřeva včetně vybavení provozu výroby DENDRA Břeclav s.r.o.

Cena: 30 844 760 Kč

Katastrální značení:

 

Hlavní podnikatelskou činností v nemovitostech je výroba paletového přířezu (smrk, borovice, modřín), dále stavebního řeziva a střešních latí (smrk, borovice) a dále výroba štěpky a pilin. Jádro oceňovaného areálu tvoří Výrobní hala „A“, „B“, „E“ na p.č. 4115/6 se sousední halou „J“ na p.č. 4115/17 včetně budovy „G“ - Zastřešení sekačky a Skladu štěpky a skladu pilin. V areálu jsou umístěny další doprovodné objekty, jako je Administrativa a ubytovnou, vodárna, elektrorozvodna, nedokončená čerpací stanice, hygienické místnosti, expediční sklady. Areál má velký prostor volných venkovních odstavných a manipulačních ploch, 12 případně dalších ploch pro extenzivní rozšiřování. Z hlediska lokace není areál vhodně umístěn – není v blízkosti suroviny, tato se musí dovážet vlaky s překládkou. Vlastní nemovitosti jsou ve zhoršeném technickém stavu, přípojky jsou funkční. Vlastní hlavní objekt včetně technologicky propojených sousedních objektů, je provozně neoddělitelný, samostatně lze realizovat prodej některých pozemků.


Movitý majetek tvoří veškeré zařízení a vybavení provozu výroby pro zpracování dřeva a další věci tak, jak jsou uvedeny v posudku znalce – položkové přecenění movitého majetku - dlouhodobý hmotný majetek ze dne 2.8.2012 k ocenění části majetkové podstaty, tj. souboru nemovitostí a movitých věcí v majetku společnosti DENDRA Břeclav, s.r.o., IČ 46971246, vyjma položky č.  20110003 - Linka na třídění a ukl.dřeva STORTI, která není součásti dražby.
Do movitého majetku byly v soupisu majetkové podstaty a ve znaleckém posudku a zařazeny i předměty v leasingu,  tyto předměty však nejsou součástí dražby, více informací o možnosti jejich případného odkupu na vyžádání u dražebníka nebo navrhovatele.
Položkové přecenění movitého majetku - dlouhodobý hmotný majetek - v příloze.

Podrobný popis nemovitostí a jejich stavu je uveden v posudku znalce, který je možno e-mailem vyžádat u dražebníka.

 

http://www.prokonzulta.cz/drazba/vyrobni-areal-pro-zpracovani-dreva-vcetne-vybaveni-provozu-vyroby-dendra-breclav-s.-r.o.-1810.htm

Insolvenční správce
Mgr. Martin Horák
+420 775 563 00
horak@ishorak.cz
Zahradnická 223/6
Brno 603 00

Design, kód a programování SEO kvalitně. Copyright © 2022 - 2024 Mgr. Martin Horák. Podmínky ochrany osobních údajů. Nastavení Cookies.

Přebírání textů a jejich částí je bez předchozího písemného svolení striktně zakázáno!